مقصر تویی عادل خان!

دریافت خبر : یکشنبه ۳ تیر ۱۳۹۷ ساعت ۱۴:۰

یاسر نوروزی روزنامه نگار
ماجرا از فیگو شروع شد. هافبگ هجومی روزهای نه چندان دور رئال و پرتغال، نیم میلیارد تومان گرفت، به برنامه عادل آمد و پشت سرش هزار حرف و حدیث به جا گذاشت و رفت. جریان همزمان بود با مصائب زلزله کرمانشاه و این پرسش دهان به دهان چرخید که با 100 هزار یورو چند کانکس می شود ساخت؟ چند نفر را می شود از آوارگی نجات داد؟ و درنهایت فقر و فلاکت را می شود با چند لباس پوشاند؟
یک عده هم سر به تأسف تکان دادند و گفتند حیف این همه پول بیت المال که به جیب اجنبی رفت! اهالی ینگه دنیا، ضرب المثلی دارند با این مضمون که «قدم درست در راه غلط». درواقع این همه دلسوزی درخور و شایسته بود اما میدانی که دلواپسان در آن گوی می زدند، میدان بازی نبود. چون ماجرا از این قرار است که اسپانسر بابت حضور چنین چهره هایی، دست به جیب می شود نه بابت شرکت ما و شما و حتی مدیر سازمان صداوسیما.
با این حال این قاعده ساده گویا از درک و فهم عده ای خارج بود. آنها یک تنه می خواستند قواعد سرمایه داری دنیا را تکان بدهند و دست کم در افکار عمومی هم شده یار و یاور طبقات محروم باشند؛ یک مشت مارکس های مانده در ...

[ مشاهده متن کامل مقصر تویی عادل خان! روزنامه شهروند ]