استفاده از کارت نژاد در آمریکا

خبرگزاری تسنیم چهارشنبه ۲۳ مرداد ۱۳۹۸ ساعت ۱۰:۴۳
ترامپ مداوما به مکزیکی ها، آفریقایی آمریکاییان و دیگر رنگین پوستان اهانت کرده است. او از مهاجران هائیتی و آفریقایی به عنوان کسانی نام برده که از «کشورهای سوراخ فاضلاب» آمده اند.

- اخبار رسانه ها -
به گزارش گروه رسانه های خبرگزاری تسنیم ، تیراندازی جمعی اخیر در ال پاسوی تگزاس توسط جوان سفیدپوستی انجام شده که اندکی قبل از ارتکاب این عمل، یک پیام مملو از نفرت ضد مهاجران را پست کرده که خیلی ها آن را شبیه شعارهای خود دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا دانسته اند که به برتری طلبی سفیدپوستان دامن می زند. 
ترامپ مداوما به مکزیکی ها، آفریقایی آمریکاییان و دیگر رنگین پوستان اهانت کرده است. او از مهاجران هائیتی و آفریقایی به عنوان کسانی نام برده که از «کشورهای سوراخ فاضلاب» آمده اند. ماه پیش او خطاب به چهار عضو جدید کنگره الکساندریا اوکاسیو- کورتز، رشیده طلیب، آنایا پرسلی و الهام عمر گفت «به همان جایی برگردند» که از آن آمده اند. البته این چهار نفر همگی شهروند آمریکا هستند و همه جز یکی (الهام عمر) در ایالات متحده به دنیا آمده اند.
طرفداران جمهوریخواه ترامپ منکر نژادپرست بودن او هستند. کی می داند؟ اما او به وضوح تاریک ترین غرایز طرفدارانش را دامن می زند، یعنی خشم، انتقام جویی، تعصب و تبعیض به شیوه هایی که اگر کسی واجد آنها باشد فقط باید او را نژادپرست توصیف کرد. ترامپ امیدوار است با دامن زدن به نفرت و انزجار بتواند به تعداد کافی رای دهنده را بسیج کند تا پیروز انتخابات سال آینده باشد.
رئیس جمهور مراقب است که علنا مردم را به ارتکاب خشونت تحریک نکند اما خیلی از افراد خشونت پیشه احساس می کنند که حرف های او مجوز انجام این کارها را به آنها می دهد. این باعث می شود که رفتار ترامپ خطرناک و حقیرانه شود و به این دلیل باید او را پاسخگو کرد. او سزاوار نژادپرست نامیده شدن هست. برخی از منتقدانش پا را از این هم فراتر می ...

سرخط اخبار