نقش بافته های ایرانی در موزه ملک

ایکنا یکشنبه ۳۰ تیر ۱۳۹۸ ساعت ۱۴:۱۳
نمایشگاه «نقش بافته ها» گزیده مجموعه گلیم های اهدایی حسینعلی سودآور، نوه حاج حسین آقا ملک، بنیان گذار و واقف کتابخانه و موزه ملی ملک، در کتابخانه و موزه ملی ملک در حال برگزاری است. دست بافته هایی چون گلیم و فرش از آثار هنر ایرانی است که می تواند در رونق تولید داخلی نقش مهمی را داشته باشد.
سرخط اخبار