28 مهر؛ روز جهانی مراقبت پرواز

دریافت خبر : شنبه ۲۸ مهر ۱۳۹۷ ساعت ۱۸:۳۹
مراقبان پرواز با هدایت و کنترل هواپیما ها از سوانح هوایی جلوگیری می کنند.


[ مشاهده متن کامل 28 مهر؛ روز جهانی مراقبت پرواز واحد مرکزی خبر ]