کتابگردی، ابتکاری نیازمند برنامه ریزی

دریافت خبر : دوشنبه ۲۸ آبان ۱۳۹۷ ساعت ۰:۱۷
کتابگردی، ابتکاری نیازمند برنامه ریزی

نیایش سرامی 
مدیر مسئول نشر باد
تنها چند روز تا رویداد کتابگردی امسال مانده است، برنامه ای که موضوع کتاب و کتابخوانی را به صدر اخبار جامعه می کشاند. از اهداف این رویداد، ایجاد عادت رفتن به کتابفروشی های کشور میان توده های جامعه است. ترویج عادت های خوب را باید حمایت کرد چراکه عادت های مستمرند که ایجاد فرهنگ می کنند. البته سیاستگذاران فرهنگی کشور در حوزه کتاب از یک سو در روز کتابگردی مردم را به حضور در کتابفروشی ها تشویق می کنند و در روزهای بسیار دیگری با برپایی نمایشگاه های استانی کتاب به آنها غیرمستقیم پیام می دهند که به کتابفروشی ها نروید و بیایید از همین فروشگاه های فصلی خرید کنیم.
بانیان این مراسم هنوز نتوانسته اند همراهی قابل توجه مردم در این روز را برنامه ریزی کنند و این تلاش نمادین تنها توانسته در میان بخشی از مدیران فرهنگی و کارگزاران نشر اعم از پدیدآور و ناشر ایجاد تحرک گذرا نسبت به حوزه کتاب کند. منحصر شدن رویداد کتابگردی به چند مدیر و مسئول فرهنگی همچنین طراحی نشدن برنامه های مؤثر و مرتبط برای این روز از سوی نهادهای مختلف همچنان از ضعف های این رویداد به شمار می رود. ...

[ مشاهده متن کامل کتابگردی، ابتکاری نیازمند برنامه ریزی روزنامه ایران ]

آخرین اخبار عمومی