اگر از ظرفیت های ملی درست استفاده شود مشکلات اقتصادی حل خواهد شد

دریافت خبر : چهارشنبه ۲۳ آبان ۱۳۹۷ ساعت ۱۵:۹
اگر از ظرفیت های ملی درست استفاده شود مشکلات اقتصادی حل خواهد شد


[ مشاهده متن کامل اگر از ظرفیت های ملی درست استفاده شود مشکلات اقتصادی حل خواهد شد دفتر مقام معظم رهبری ]