پیام رسان «سروش» رقیب ضعیف تلگرام

دریافت خبر : یکشنبه ۱۶ مهر ۱۳۹۶ ساعت ۱۵:۱۱

آفتاب یزد –گروه سیاسی: مجری صداوسیما بینندگان را تشویق می کند تا به یک پیام رسان داخلی مراجعه کنند. نامی که آشناست؛ سروش. بارها نام پیام رسان «سروش» را از صداوسیما شنیده ایم. ساعت ها برنامه تلویزیونی در مدح این پیام رسان را بسیاری در راستای حمایت صداوسیما از یک پیام رسان داخلی در برابر تلگرام تفسیر می کنند، اما سوال این است که چرا این پیام رسان؟ ما پیام رسان های متعددی در کشور داریم. شاید پاسخ را بتوان در تعداد سهامداران آن جست وجو کرد.
سهامدار سروش کیست؟
تمام فعالان عرصه تولید و تکوین پیام رسان های داخلی می دانند که بیش از نیمی از سهام پیام رسان سروش متعلق به صندوق بازنشستگی سیماست و بخشی از سهام نیز متعلق به بخش خصوصی است. آیا با وجود مشارکت بخش خصوصی در این پیام رسان می توان تبلیغات برای آن را از صداوسیما کاملاً توجیه کرد؟
تبلیغ صداوسیما به ضرر ماست !
محمد بهشتی، مهندس مشاور در پیام رسان «گپ» در اینباره به آفتاب یزد می گوید: پیام رسان «سروش» به نوعی متعلق به صداوسیما است و در این پیام رسان سهام دارد. حدود نیمی از سهام پیام رسان سروش متعلق به صداوسیماست و نیمی دیگر ظاهراً ...

[ مشاهده متن کامل پیام رسان «سروش» رقیب ضعیف تلگرام روزنامه آفتاب یزد ]