روایت های رسمی رسانه های تحت تملک تاراج سالاران

دریافت خبر : چهارشنبه ۲۴ مرداد ۱۳۹۷ ساعت ۵:۱۴
روایت هایی مشخص درباره آنچه که در جهان می گذرد وجود دارد که تمام رسانه های جمعی آنها را به پیش می برند. این همان روایت های رسمی است و طبقه رسانه ای تحت تملک تاراج سالاران، کنترل کامل را بر آن در دست دارند.

گروه غرب از نگاه غرب خبرگزاری فارس : همین روزها در بریتانیا کارزاری به شدت پر سر و صدا برای بدنام کردن جرمی کوربین درتمام رسانه های جریان اصلی ادامه دارد؛ اتفاقی که فقط می توانم آن را کارزاری برای حاکم کردن روایتی خاص و بدون کمترین شواهد و مدارک ملموس بنامم. نخبگان قدرتمندی که رسانه های گروهی بریتانیا را درکنترل دارند، در بازداشتن دولت این کشور از حرکت به سوی چپ منافعی آشکار دارند؛ در نتیجه آنها این روایت به غایت دیوانه وار را به پیش می برند که کوربین یک نازی مخفی است. آنها فقط پشت سر هم این را تکرار می کنند، گویی این حرف حقیقت دارد، تا وقتی که مردم کم کم شروع به باور آن می کنند، بی آنکه این رسانه ها برای مستدل کردن روایت خود با فکت های قابل قبول اصولا هیچ فشاری را روی خود احساس کنند. تماشای این وضعیت انسان را حیرت زده می کند.
هرچه می گذرد ما بیشتر شاهد روایت هایی درباره تهدیدات سایبری هستیم که برای پیش بردن گزارش ها در مورد «حملات» و آماده سازی ها جهت «اقدامات جنگی» از این روایت ها استفاده می کنند و تا جایی که به جامعه مربوط می شود، این روایت ها دربردارنده چیزی جز اصرارهای ...

[ مشاهده متن کامل روایت های رسمی رسانه های تحت تملک تاراج سالاران فارس نیوز ]