نوروز و استقبال از بهار در روستای «گویزه کوره »

ایرنا چهارشنبه ۲۹ اسفند ۱۳۹۷ ساعت ۲:۳۶

ایرنا - سنندج - تصاویر نوروز و استقبال از بهار در روستای «گویزه کوره» را نشان می دهد. مردم این روستا همانند سایر مردم کردستان هر ساله نوروز را با حضور مهمانانی از روستاهای اطراف و شهرستان مریوان با شور و شوقی خاص و روشن کردن آتش برگزار می کنند. روستای گوزه کوره در فاصله حدود 140 کیلومتری سنندج واقع شده است .*7