طرح بینایی سنجی در مناطق محروم استان زنجان

خبرگزاری مهر یکشنبه ۲۷ مرداد ۱۳۹۸ ساعت ۱۰:۳۸

طرح بینایی سنجی که در مناطق محروم استان زنجان هر سال سه بار انجام میشود و پزشکان به معاینه افراد تحت پوشش میپردازد و اگر شخصی نیاز به عینک داشته باشد بصورت رایگان در اختیار او قرار میگیرد و اگر نیاز به درمان باشد به پزشکان و جراحان معرفی شده و هزینه درمان پرداخت می شود.
این گزارش از شهرستان خدابنده بخش سجاس استان زنجان تهیه شده است.

هر کدام از تگ‌های فوق را که مناسب این خبر نمی‌دانید، بازدن x آن را حذف کنید. از همکاری شما سپاسگزاریم.
سرخط اخبار