آغاز به کار ستاد سفرهای نوروزی شهرداری شیراز

پیام خبر جمعه ۲ فروردین ۱۳۹۸ ساعت ۲۱:۴۶
ستاد سفرهای نوروزی شهرداری شیراز آغاز به کار کرد.