شیخ: موافقت با ممنوعیت نمایندگی بیش از سه دوره مجلس به اتکاء نمایندگان باسابقه انجام شد

دریافت خبر : شنبه ۳ فروردین ۱۳۹۸ ساعت ۲:۲
نماینده مردم تهران در مجلس گفت: بنده و بسیاری از موافقان این مصوبه اگرچه ابتدا موافق آن نبودیم اما وقتی مشاهده کردیم پیشنهاددهندگان و مدافعان مصوبه مذکور، نمایندگانی از هر دو جریان اصولگرا و اصلاح طلب که بیش از سه دوره نمایندگی مجلس را برعهده دارند و افراد پخته ای هستند، با آن موافقت کردیم.

حجت الاسلام والمسلمین مهدی شیخ در گفت وگو با ایسنا، با اشاره به مصوبه ممنوعیت نمایندگی بیش از سه دوره مجلس، گفت: این مسئله از ابعاد مختلفی قابل بررسی است حتی ممکن است با قانون اساسی مغایرت داشته باشد و شورای نگهبان آن را رد کند.
این عضو کمیسیون فرهنگی مجلس با بیان اینکه مصوبه مذکور موجب محدود کردن بلاوجه و بلامُرجه مردم برای انتخاب نمایندگانشان می شود، گفت: از آنجا که قانون اساسی در انتخاب مردم محدودیتی قائل نشده، قائل شدن چنین محدودیتی از سوی قوه مقننه قابل توجه است. استدلال موافقان مصوبه مذکور این بود که بعد از سه دوره نمایندگی، جذابیت نماینده بودن برای افراد از بین می رود، برخی هم معتقد به روزمرگی نمایندگانی هستند که بیش از سه دوره، نمایندگی مجلس را بر عهده دارند.
وی یادآور شد: نماینده مردم تهران در مجلس ادامه داد: این مصوبه تاثیری بر جوانگرا شدن یا نشدن قوه مقننه ندارد چرا که نمایندگانی که بیش از سه دوره سابقه نمایندگی مجلس را در کارنامه دارند پس از یک دوره استراحت باز می توانند نامزد نمایندگی مجلس شوند و در صورت کسب آرای لازم در استان خود به مجلس راه یابند بنابراین مصوبه ...

[ مشاهده متن کامل شیخ: موافقت با ممنوعیت نمایندگی بیش از سه دوره مجلس به اتکاء نمایندگان باسابقه انجام شد ایسنا ]