چهل و یکمین سلسله نشست های اصفهان فردا

ایمنا چهارشنبه ۴ اردیبهشت ۱۳۹۸ ساعت ۱:۴۶
چهل و یکمین سلسله نشست های اصفهان فردا با حضور شهردار اصفهان و انجمن مهندسین معمار عصر امروز _سه شنبه ۳ اردیبهشت ۹۸_در عمارت باغ زرشک برگزار شد.