افتتاح مرکز عملیات ایمنی و اضطراری شرکت فرودگاه ها

فارس نیوز یکشنبه ۳۰ تیر ۱۳۹۸ ساعت ۱۴:۴
مرکز عملیات ایمنی و اضطراری شرکت ناوبری و فرودگاه های کشور صبح یکشنبه ۳۰ تیر ۱۳۹۸ با حضور محمد اسلامی وزیر راه و شهرسازی به بهره برداری رسید. این مرکز وظیفه جمع آوری اطلاعات ایمنی و پردازش سیستماتیک آن، میز بحران به منظور مدیریت کلان در سوانح و حوادث غیرمترقبه و بخش آموزش و ادارات تابع حوزه مدیریت ایمنی را دارد.
سرخط اخبار