آب تهران سالم و بدون آلودگی است

دریافت خبر : چهارشنبه ۲۳ خرداد ۱۳۹۷ ساعت ۱۱:۴

رئیس کمیسیون سلامت و محیط زیست شورای شهر تهران گفت: براساس گزارش آبفا، کیفیت آب تهران به صورت 24 ساعته کنترل می شود و می توان گفت کیفیت آب تهران مطلوب، سالم و بدون آلودگی است.
به گزارش فارس، زهرا صدراعظم نوری درباره بررسی کیفیت آب تهران اظهار داشت: امروزه آب به یکی از موضوعات مهم و چالش برانگیز برای تمام شهرها و کشورها تبدیل شده است.
وی با اشاره به اینکه جنگ آینده برای تأمین منابع آب است، گفت: هر چه به سمت جلو پیش می رویم، منابع آب کاهش پیدا می کند و میزان بارندگی هم به دلیل گرمای زمین و تغییرات آب و هوا میزان قابل توجهی کاهش پیدا کرده است، بنابراین تأمین آب برای شهرها در تمام دنیا با مشکل مواجه شده است.
صدر اعظم نوری گفت: در تهران هم میزان بارندگی کم و تأمین منابع آب بسیار مهم است. کمیسیون محیط زیست شورای شهر نیز در این خصوص ورود پیدا کرده است و با سازمان آبفا جلسات متعددی داشته ایم.
رئیس کمیسیون سلامت و محیط زیست شورای شهر تهران افزود: منابع تأمین آب از طریق چهار سد برای تهران اتفاق می افتد و 35 درصد از آب تهران نیز از طریق منابع زیرزمینی تأمین می شود و همیشه بهداشت، سلامت و ...

[ مشاهده متن کامل آب تهران سالم و بدون آلودگی است تابناک ]