سخنی با شهروندان: فراتر از عوام زدگی های مرسوم

خبر آنلاین یکشنبه ۲۳ دی ۱۳۹۷ ساعت ۱۰:۲۴
مردمی که در جنوب شهر زندگی می کنند و به عمرشان پل صدر را ندیده اند و نام تونل شهدای غزه را نشنیده اند، چرا باید هزینه ی نگهداری آنها را پرداخت کنند؟

محسن پورسیدآقایی *
خبر لایحه پیشنهادی شهرداری برای تعیین نرخ بهای خدمات معابر خاص که در دو روز اخیر با عنوان ناصحیح «عوارض تونل ها» در فضای رسانه ای منتشر شد، واکنش های مثبت و منفی زیادی را به دنبال داشت. این فرصت ناخواسته را مغتنم می شمارم تا چند جمله ای در این باره با شهروندان عزیز تهران گفت وگو کنم. اما قبل از اینکه به اصل موضوع بپردازم، چند نکته را به طور گذرا اشاره می کنم.
۱ . آنچه خبرگزاری مهر در این باره منتشر کرده و منبع بقیه رسانه ها قرار گرفته، حاوی حداقل سه دروغ است. مهمترین دروغ، پیشنهاد رقم «حداقل سه هزار تومان» است، در حالی که در پیش نویس لایحه پیشنهادی، رقم ۴۰۰ تومان برای تونل رسالت و ۸۰۰ تومان برای تونل های نیایش، توحید، شهدای غزه و طبقه دوم بزرگراه صدر پیشنهاد شده است که در صورت نداشتن معاینه فنی برتر (و داشتن معاینه فنی عادی) به ترتیب به ۵۰۰ و ۱۰۰۰ تومان افزایش می یابد. بنابراین «حداقل ۳۰۰۰ تومان» دروغ است و واقعیت «حداکثر ۱۰۰۰ تومان» است.
۲ . برخلاف آنچه رسانه های سیاسی مخالف شورا و شهرداری القا کرده اند، این پیشنهاد اساسا مربوط به این دوره نیست. دقیقا چهار سال قبل در همین ایام، جناب آقای قالیباف شهردار محترم وقت تهران در نامه شماره ۱۱۵۳۳۹۷ مورخ ۲۴/۱۰/۹۳ لایحه ای را با عنوان «مجوز اخذ عوارض تردد از معابر خاص شهری» به شورای شهر ارائه کردند که در آن برای همین معابر پیشنهاد اخذ عوارض مطرح شده است. لایحه اصلاحی آن نیز در تاریخ ۱۶/۴/۹۴ به شماره ۴۵۵۶۸۳ تقدیم شورای وقت شده، هرچند نهایتا به صحن شورا نرسیده است.
۳ . عزیزانی که به غلط گفته اند این طرح مربوط به این دوره شورا و شهرداری بوده، بهتر است به ...

سرخط اخبار