تفاوت روشنفکری شریعتی با روشنفکری مریض مشروطه

دریافت خبر : چهارشنبه ۲۳ خرداد ۱۳۹۷ ساعت ۱۸:۳۵
تفاوت روشنفکری شریعتی با روشنفکری مریض مشروطه
مدل روشنفکری شریعتی و امثال او کاملا در نقطه مقابل آن روشنفکری مریض و وابسته عصر مشروطه قرار داشت. دکتر شریعتی هم مانند همه روشنفکران به دنبال تغییر وضع موجود به وضع مطلوب بود اما در قالب مبارزه و غرب ستیزی و همچنین با اتکا به مذهب و دین.

دکتر علی شریعتی یکی از شخصیت های مهم و تاثیر گذار تاریخ معاصر ایران است که حتی بسیاری لقب ایدئولوگ انقلاب را برای او به کار می برند.
دکتر شریعتی را اگر بخواهیم در یک عنوان خلاصه کنیم، باید بگوییم روشنفکری دینی که در پی انقلابی سیاسی اجتماعی و اصلاح پاره ای از اعتقادات دینی بود.
بنابر این روشنفکر بودن شاخصه اصلی او به حساب می آید که البته همین موضوعِ روشنفکر دینی بودن، محل اختلاف موافقان و مخالفان او می باشد. در این مقاله به بررسی خاستگاه روشنفکری در ایران و مدل روشنفکری دکتر شریعتی و تفاوت آن با روشنفکری ما قبل خود می پردازیم.
خاستگاه روشنفکری در ایران در ایران روشنفکری با بازگشت درس خوانده های فرنگ رفته عصر قجری به کشور متولد شد.
شخصیت های مانند آخوند زاده یا همان آخوندوف ، میرزا ملکم خان و طالبوف؛ کسانی که در سال های تحصیل کردن در کشور های غربی متوجه این موضوع شده بودند که راه رهایی کشورشان از عقب ماندگی، همان راهی است که غرب رفته و اگر ایران بخواهد توسعه پیدا کند باید همان راه را برود.
به هر حال شریعتی را باید با همه افکارش مورد مطالعه قرار داد؛ نمی شود شریعتی را به طور مثال ...

[ مشاهده متن کامل تفاوت روشنفکری شریعتی با روشنفکری مریض مشروطه تبیان ]