فیلم | عملیات بازگرداندن خرس قطبی که به روستا آمده بود

خبر آنلاین جمعه ۶ اردیبهشت ۱۳۹۸ ساعت ۸:۱۵
نیروهای آموزش دیده روسی با شلیک گلوله بیهوش کننده این خرس را با هلیکوپتر به زیستگاه پوشیده از برفش بازگردانند. محققان محیط زیست می گویند که حیوانات وحشتی همانند این خرس قطبی از آب شدن یخ ها در اثر گرم شدن قطب رنج می برند. 6161

نیروهای آموزش دیده روسی با شلیک گلوله بیهوش کننده این خرس را با هلیکوپتر به زیستگاه پوشیده از برفش بازگردانند. محققان محیط زیست می گویند که حیوانات وحشی همانند این خرس قطبی از آب شدن یخ ها در اثر گرم شدن قطب رنج می برند.
6161