جامعه فرم زده «سلبریتی» تولید می کند

دریافت خبر : یکشنبه ۳۰ دی ۱۳۹۷ ساعت ۲۲:۵۹
جامعه فرم زده «سلبریتی» تولید می کند

ششمین نشست از سلسله نشست های بررسی آسیب های اجتماعی در ایران با موضوع تخصصی «سلبریتیسم» با حضور و سخنرانی دکتر ابراهیم فیاضمردم شناس و عضو هیئت علمی دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران و سید احمد موسوی صمدی، مدیر گروه اجتماعی شبکه چهارم سیما با دبیری علیرضا جباری دارستانی در خانه مهر رضا برگزار شد.
سلبریتی گرایی نتیجه فرمالیسم است
فیاض در این نشست گفت: سلبریتی گرایی وقتی بوجود می آید که جامعه دچار فرمالیسم شده باشد. در چنین جامعه ای محتوا تکراری است و همه فرآیندها نیز مدام تکرار می شوند، بنابراین به ناچار فرم ها عوض می شوند. این وضعیت در گذشته ایران نیز سابقه دارد. 
وی افزود: در جامعه فعلی ما به دلیل هم فرمالیسم، اندیشه تولید نمی شود. دانشگاه ها و حتی حوزه های علمیه نیز فرمالیست شده و محتوایی ندارند و تمام خلاقیت خود را به سمت فرم برده اند. به دلیل عدم تولید اندیشه ما به ناچار محتواهای قدیم را بازتولید و مدام تکرار مکررات کرده و فقط فرم ها را تغییر داده ایم. جامعه فرم زده مدام به دنبال کسانی می گردد که فرم ها را برایش شکل دهند و سلبریتی ها از اینجا وارد جامعه می شوند.
نویسنده کتا ...

[ مشاهده متن کامل جامعه فرم زده «سلبریتی» تولید می کند روزنامه رسالت ]

آخرین اخبار روزنامه رسالت