بازدید استاندار خوزستان از مجروحان حادثه تروریستی اهواز

دریافت خبر : یکشنبه ۱ مهر ۱۳۹۷ ساعت ۱:۴۰
بازدید استاندار خوزستان از مجروحان حادثه تروریستی اهواز


[ مشاهده متن کامل بازدید استاندار خوزستان از مجروحان حادثه تروریستی اهواز واحد مرکزی خبر ]