۳ دفتر تسهیلگری در خراسان شمالی راه اندازی می شود

دریافت خبر : جمعه ۱ تیر ۱۳۹۷ ساعت ۱۷:۴۵
۳ دفتر تسهیلگری در خراسان شمالی راه اندازی می شود
به گزارش خبرنگار مهر ، تقی رستم وند ظهر جمعه در جلسه ستاد فرهنگی، اجتماعی و مدیریت و ساماندهی امور اجتماعی خراسان شمالی، اظهار کرد: نیازمند تلاش جدی برای کاهش آسیب اعتیاد در کشور و خراسان شمالی هستیم . رستم وند افزود: خراسان شمالی رتبه ۶ در مصرف مخدر را در بین استان های کشور دارد و این آمار در بین کارگران کشوری ۲۲.۲ اما در بین کارگران خراسان شمالی ۳۳.۳ است . وی تصریح کرد: مصرف مواد مخدر نه تنها در بین کارگران بلکه در بین دانشجویان خراسان شمالی نیز وضعیت چندان مناسبی ندارد هم اکنون میزان مصرف مواد مخدر در بین دانشجویان ۵.۶ و در بین دانشجویان خراسان شمالی ۶.۶ است . رئیس سازمان امور اجتماعی کشور افزود: متأسفانه به دلیل مشکلات اقتصادی منازعات و ضرب وجرح در خراسان شمالی رتبه بالایی دارد و دراین بین لازم است صداوسیما برنامه ریزی مناسبی داشته باشد . رستم وند با اشاره به اینکه آمار خودکشی و مشکلات اخلاقی نیزدرخراسان شمالی چندان مناسب نیست گفت: لازم است مرکز رصد اجتماعی در خراسان شمالی فعال شود . وی اظهار کرد: ازآنجایی که خراسان شمالی دارای اساتید و هیئت علمی برجسته است می توان با ...

به گزارش خبرنگار مهر ، تقی رستم وندی ظهر جمعه در جلسه ستاد فرهنگی، اجتماعی و مدیریت و ساماندهی امور اجتماعی خراسان شمالی، اظهار کرد: نیازمند تلاش جدی برای کاهش آسیب اعتیاد در کشور و خراسان شمالی هستیم .
رستم وندی افزود: خراسان شمالی رتبه ۶ در مصرف مخدر را در بین استان های کشور دارد و این آمار در بین کارگران کشوری ۲۲.۲ اما در بین کارگران خراسان شمالی ۳۳.۳ است .
وی تصریح کرد: مصرف مواد مخدر نه تنها در بین کارگران بلکه در بین دانشجویان خراسان شمالی نیز وضعیت چندان مناسبی ندارد هم اکنون میزان مصرف مواد مخدر در بین دانشجویان ۵.۶ و در بین دانشجویان خراسان شمالی ۶.۶ است .
رئیس سازمان امور اجتماعی کشور افزود: متأسفانه به دلیل مشکلات اقتصادی منازعات و ضرب وجرح در خراسان شمالی رتبه بالایی دارد و دراین بین لازم است صداوسیما برنامه ریزی مناسبی داشته باشد .
رستم وندی با اشاره به اینکه آمار خودکشی و مشکلات اخلاقی نیزدرخراسان شمالی چندان مناسب نیست گفت: لازم است مرکز رصد اجتماعی در خراسان شمالی فعال شود .
وی اظهار کرد: ازآنجایی که خراسان شمالی دارای اساتید و هیئت علمی برجسته است می توان ب ...

[ مشاهده متن کامل ۳ دفتر تسهیلگری در خراسان شمالی راه اندازی می شود خبرگزاری مهر ]