هر کیلو مرغ گرم فقط ۱۱۵۰۰ تومان!

دریافت خبر : سه شنبه ۲۳ بهمن ۱۳۹۷ ساعت ۲۱:۴۷
قیمت هر کیلوگرم مرغ گرم فقط ۱۱۵۰۰ تومان تعیین شد.


[ مشاهده متن کامل هر کیلو مرغ گرم فقط ۱۱۵۰۰ تومان! فارس نیوز ]