اعتبار دولت و کارنامه مدیریت لیبرالی

دریافت خبر : چهارشنبه ۲۳ آبان ۱۳۹۷ ساعت ۱:۲۴
آقای ظریف با این دروغ، مرتکب خیانت شده و اگر راست هم می گفت، باز هم خیانت کرده و شریک جرم بود؛ چراکه قوه قضائیه و دستگاه های نظارتی دولت را برای برخورد با خبر نکرده است.

به گزارش مشرق ، «محمد ایمانی» در یادداشت روزنامه «کیهان» نوشت:
۱-مدیریت مسئولیت پذیر و شجاع، نه به بهانه جویی دشمن رسمیت می بخشد و تنش زدایی یکطرفه را جایگزین اقتدار و تهدید زدایی می کند، و نه برای طفره از وعده هایش بهانه گیری می کند. این یکی از شاخص های رشد یافتگی مدیران است. مدیریت «بهانه پذیر و بهانه گیر»، مبنای اقدام در دیپلماسی را گرفتن بهانه از دشمن قرار داده و مقابل هر بهانه جویی، انفعال نشان می دهد اما در حوزه سیاست داخلی و پاسخگویی، بهانه گیر و مسئولیت ناپذیر است.۲- آنها ابتدا عدم مذاکره با آمریکا را بهانه کردند و گفتند مشکلات اقتصادی به شرط مذاکره و توافق هسته ای ، حل خواهد شد. اما تدبیر آنها موجب کاهش ارزش پول ملی به یک چهارم شد و تورم بی سابقه پدید آمد، عدم الحاق به FATF و CFT را بهانه کردند. اروپایی ها به خاطر بدعهدی و عدم انجام تعهدات به ما بدهکارند اما از وقتی دیده اند اولویت این مدیران، سلب بهانه از حریف است، با وجود احتیاج به ایران، بهانه گیرتر و طلبکارتر شده اند. همین طیف منفعل و تحمیل پذیر، در داخل میل به خودکامگی و طلبکاری دارد و نمی خواهد ...

[ مشاهده متن کامل اعتبار دولت و کارنامه مدیریت لیبرالی مشرق نیوز ]