حضور(( دبیر کل حزب همت)) در خبرگزاری برنا

دریافت خبر : شنبه ۲۶ آبان ۱۳۹۷ ساعت ۱۴:۴
حضور(( دبیر کل حزب همت)) در خبرگزاری برنا

سید احمد نبوی (( دبیر کل حزب همت)) در خبرگزاری برنا حضور یافت .

[ مشاهده متن کامل حضور(( دبیر کل حزب همت)) در خبرگزاری برنا برنا نیوز ]