مدارا، رمز غلبه بر تبعیض و خشونت

دریافت خبر : پنج شنبه ۲۴ آبان ۱۳۹۷ ساعت ۰:۲۶
مدارا، رمز غلبه بر تبعیض و خشونت

خسرو باقری
استاد دانشگاه
فردا، شانزدهم نوامبر، بر اساس آنچه در تقویم جهانی به ثبت رسیده، روز جهانی «مدارا»است. در سال های اخیر اختلافات جزئی بین مسلمانان منجر به حوادث و پیامدهای ناگوار و جنگ های جبران ناپذیری شده است. در این میان فرقه گرایی و گروه گرایی همواره حربه ای برای دامن زدن به این اختلافات بوده است. در نقطه مقابل این رویکرد، امام موسی صدر حضور دارد. او در مسیر اشتراکات حرکت کرد؛ نه تنها دغدغه اشتراکات دینی داشت، بلکه به اشتراکات بشری هم اهمیت داد، یعنی حتی از خِرد اسلامی و حتی از همه آیین ها و ادیان آسمانی هم فراتر رفت و از جایی سخن گفت که انسان ها وجود دارند. ایشان مدارا را در میان ادیان و فرق ترویج کرد.
امام موسی صدر به وحدت میان حقیقت و واقعیت در جهان اعتقاد داشت؛ یعنی بر آن بود که واقعیت و حقیقت در نقطه اوج خود یکی هستند. در مباحث اسلامی این نقطه اوج خداست. واقعیت چیزی است که وجود دارد و حقیقت هم همان چیز است که وجود دارد، اما در عین حال از شایستگی وجود برخوردار است. در نگاه امام موسی صدر وقتی واقعیت تنزل پیدا کرد و متکثر شد، حقیقت هم به موازات پاره های واقعیت ...

[ مشاهده متن کامل مدارا، رمز غلبه بر تبعیض و خشونت روزنامه ایران ]