مرکز فرماندهی و کنترل پلیس تهران بزرگ در شب چهارشنبه آخر سال

خبرگزاری مهر سه شنبه ۲۸ اسفند ۱۳۹۷ ساعت ۲۳:۵۶

رصد شهر در شب چهارشنبه آخر سال ۱۳۹۷ در مرکز فرماندهی و کنترل پلیس تهران بزرگ با ارائه آمار لحظه ای مصدومان و دستگیری افرادی که قصد ایجاد آشوب در شهر را داشتند برگزار شد.