امضا تفاهمنامه تسهیلاتی بین وزارت ارشاد و صندوق کارآفرینی امید

ایرنا سه شنبه ۴ تیر ۱۳۹۸ ساعت ۱۷:۱۴
سرخط اخبار