مبنای کار واحد تهران شمال اخلاق، فرهنگ و تعالی انسانیت است

دریافت خبر : چهارشنبه ۳۰ خرداد ۱۳۹۷ ساعت ۹:۵۶
مبنای کار واحد تهران شمال اخلاق، فرهنگ و تعالی انسانیت است
سرپرست دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال مبنای کار در واحد را اخلاق مداری، فرهنگ و رشد انسانیت دانست و از اهمیت نگرش سیستماتیک در هدایت فعالیت های دانشگاه سخن گفت. به گزارش خبرنگار خبرگزاری آنا، دکتر حمیدرضا خالدی در نخستین جلسه شورای آموزشی دانشگاه واحد تهران شمال پس از انتصاب خود با تاکید بر افزایش سطح اختیارات روسای دانشکده ها و چابک سازی ستاد در سطح راهبری، سیاستگذاری و نظارت، اظهار کرد: «نوع نگرش به دانشگاه صرفاً نباید مشابه فعالیت بنگاه های اقتصادی باشد. بنابراین دانشگاه باید با توسعه علمی و اتکا به آن، بتواند ظرفیت های تبدیل علم به ثروت را ارتقا داده و با عملیاتی کردن آنها به استقلال مالی برسد.» خالدی از تبدیل کاربری ساختمان ها و مراکز آموزشی واحد تهران شمال در سطح شهر به مدارس سما نیز سخن گفت و افزود: «برابر برنامه ریزی های صورت گرفته از مهر سال جاری در این مراکز پذیرش دانش آموز خواهیم داشت.» حسین یونسی سرپرست جدید دانشکده زبان های خارجی نیز در پایان این جلسه با قدردانی از خدمات دکتر محسن شجاعی در زمان تصدی سرپرستی دانشکده زبان های خارجی واحد، دکتر حسین یونسی عضو هیأت ...

سرپرست دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال مبنای کار در این واحد دانشگاهی را اخلاق مداری، فرهنگ و رشد انسانیت دانست و از اهمیت نگرش سیستماتیک در هدایت فعالیت های دانشگاه سخن گفت.
به گزارش خبرنگار خبرگزاری آنا، دکتر حمیدرضا خالدی در نخستین جلسه شورای آموزشی دانشگاه واحد تهران شمال پس از انتصاب خود با تاکید بر افزایش سطح اختیارات روسای دانشکده ها و چابک سازی ستاد در سطح راهبری، سیاستگذاری و نظارت، اظهار کرد: «نوع نگرش به دانشگاه صرفاً نباید مشابه فعالیت بنگاه های اقتصادی باشد. بنابراین دانشگاه باید با توسعه علمی و اتکا به آن، بتواند ظرفیت های تبدیل علم به ثروت را ارتقا داده و با عملیاتی کردن آنها به استقلال مالی برسد.»
خالدی از تبدیل کاربری ساختمان ها و مراکز آموزشی واحد تهران شمال در سطح شهر به مدارس سما نیز سخن گفت و افزود: «برابر برنامه ریزی های صورت گرفته از مهر سال جاری در این مراکز پذیرش دانش آموز خواهیم داشت.»
حسین یونسی سرپرست جدید دانشکده زبان های خارجی شد
در پایان این جلسه با قدردانی از خدمات دکتر محسن شجاعی در زمان تصدی سرپرستی دانشکده زبان های خارجی این دانشگاه، دکتر ...

[ مشاهده متن کامل مبنای کار واحد تهران شمال اخلاق، فرهنگ و تعالی انسانیت است خبرگزاری آنا ]