پرداخت حقوق کارگران هفت تپه از فردا

فارس نیوز چهارشنبه ۳۰ آبان ۱۳۹۷ ساعت ۲۰:۵۱