جن گیری در نیجریه/ تصاویر

پایگاه خبری تحلیلی شهر فردا چهارشنبه ۴ اردیبهشت ۱۳۹۸ ساعت ۱۲:۲۶
جن گیر غالباً شخصی روحانی است که توسط کلیسا این تعلیمات، توانایی ها و قدرت ها را فرا گرفته است.

جن گیری تلاش برای بیرون کردن جن، شیطان یا ارواح شرور از شخص یا محلی است که باور دارند مورد تسخیر قرار گرفته است. کسی که جن گیری را انجام می دهد، جن گیر خوانده می شود و غالباً شخصی روحانی است که توسط کلیسا این تعلیمات، توانایی ها و قدرت ها را فرا گرفته است.
کلیسای کاتولیک و پاپ بندیکت شانزدهم از این موضوع حمایت می کنند و تحت رهبری پدر گابریل آمرث اقدام به تأسیس انجمن بین المللی جن گیران نموده است. جن گیری و اساساً حلول شیطان در جسم آدم در کلیسای کاتولیک مفهومی پذیرفته شده است.