طراحی نیروسنجی برای استفاده در مقیاس نانومتری

دریافت خبر : یکشنبه ۲۹ بهمن ۱۳۹۶ ساعت ۲۰:۵۳

محققان نانوابزاری ساختند که می توان از آن برای سنجش نیرو در مقیاس نانومتری استفاده کرد. این حسگر برای اندازه گیری برهمکنش اجزاء سلول قابل استفاده است. برای این کار پژوهشگران مولکولی را طراحی کردند که با تابش لیزر روی آن امکان اندازه گیری نیرو فراهم می شود.
به گزارش مرکز ارتباطات و اطلاع رسانی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، چگونه می توان نیروی بسیار کم مرتبط به فرآیندی درون بدن را اندازه گیری کرد؟ مثلا نیروی رشد یک جنین در بدن چگونه قابل اندازه گیری است؟
پژوهشگران با ترکیب فناوری لیزر و دانش مواد شیمیایی، اقدام به ساخت حسگری کردند که در آن از مولکول های منفرد استفاده شده است. این حسگر قادر است با دقت صدبرابر بیشتر از فناوری های رایج اقدام به اندازه گیری نیروی در مقیاس مولکولی کند.
نتایج این پروژه در قالب مقاله ای با عنوان Light from Within: Sensing Weak Strains and FemtoNewton Forces in Single Molecules در نشریه Chem به چاپ رسیده است.
یوریس اسپارکل از محققان این پروژه می گوید: « تا پیش از این امکان اندازه گیری نیروهای بسیار کوچک میان ذرات فراهم نبود، برای این مشکل ما ایده ای ...

[ مشاهده متن کامل طراحی نیروسنجی برای استفاده در مقیاس نانومتری معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری ]