تجمع حوزویان در حمایت از مردم مظلوم یمن - مدرسه فیضیه قم

دریافت خبر : یکشنبه ۲۷ آبان ۱۳۹۷ ساعت ۱۴:۱۲
تجمع حوزویان در حمایت از مردم مظلوم یمن - مدرسه فیضیه قم


[ مشاهده متن کامل تجمع حوزویان در حمایت از مردم مظلوم یمن - مدرسه فیضیه قم واحد مرکزی خبر ]