آیین نامه مراکز رشد و واحدهای فناور بازنگری می شود

دریافت خبر : دوشنبه ۲۸ خرداد ۱۳۹۷ ساعت ۱۳:۴۲
آیین نامه مراکز رشد و واحدهای فناور بازنگری می شود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت علوم، مهدی کشمیری در سی امین نشست مدیران مراکز رشد سراسر کشور، غیرمتمرکز کردن فرآیند صدور مجوز و استفاده از ظرفیت های منطقه ای، حذف مجوز قطعی و مدت دار کردن مجوزها، انعطاف پذیرکردن ساختار مراکز رشد و پیش بینی مشوق های مالی و قانونی برای مراکز رشد موفق را از جمله تغییرات پیشنهادی در این آیین نامه برشمرد.
وی تاکید بر محتوا تا شکل و پررنگ سازی موضوع ارزیابی، کاهش بار کاری شورای گسترش آموزش عالی در فرآیند صدور مجوز و شمول آئین نامه برای تمامی مراکز رشد اعم از دولتی و غیردولتی را از دیگر تغییرات پیشنهادی در این آیین نامه عنوان کرد.

[ مشاهده متن کامل آیین نامه مراکز رشد و واحدهای فناور بازنگری می شود خبرگزاری مهر ]