اعتراض جامعه آزمایشگاهی به سازمان تامین اجتماعی

دریافت خبر : جمعه ۳ اسفند ۱۳۹۷ ساعت ۱۱:۳۹
اعتراض جامعه آزمایشگاهی به سازمان تامین اجتماعی
به گزارش خبرگزاری مهر ، جامعه آزمایشگاهی کشور نقش حساسی در ارتقاء سلامت مردم دارد و از همین رو، آسیب این بخش از خدمات نظام سلامت کشور، می تواند خسارت های جبران ناپذیری برای مردم داشته باشد. این در حالی است که گروه آزمایشگاهی کشور، در شرایط کنونی به لحاظ تامین هزینه های آزمایشگاهی، با مشکلات و چالش های زیادی مواجه است. تاخیر بیمه ها در پرداخت مطالبات آزمایشگاه های تشخیص پزشکی، باعث شده این مراکز تا مرز ورشکستگی پیش بروند چراکه آزمایشگاه های تشخیص پزشکی موسساتی هستند که با مولفه های دستگاه و تجهیزات، کیت و مواد مصرفی و نیروی انسانی جهت ارائه خدمات آزمایشگاهی روبرو هستند و تمامی این عوامل نیاز به پرداخت هزینه های به روز دارد. اما حدود ۹ ماه است که بیمه ها مطالبات آزمایشگاهیان را پرداخت نکرده اند و این امر سبب شده تا آزمایشگاه ها از لحاظ اقتصادی بسیار ناتوان شوند. افزایش قیمت ارز و از طرفی عدم پرداخت به موقع بدهی سازمان تامین اجتماعی سبب شده تا آزمایشگاه ها در معرض تعطیلی و ورشکستگی قرار گیرند چراکه تجهیزات و کیت های آزمایشگاهی به علت وارداتی بودن وابستگی فراوانی به قیمت ارز و دلار ...

به گزارش خبرگزاری مهر ، جامعه آزمایشگاهی کشور نقش حساسی در ارتقاء سلامت مردم دارد و از همین رو، آسیب این بخش از خدمات نظام سلامت کشور، می تواند خسارت های جبران ناپذیری برای مردم داشته باشد. این در حالی است که گروه آزمایشگاهی کشور، در شرایط کنونی به لحاظ تامین هزینه های آزمایشگاهی، با مشکلات و چالش های زیادی مواجه است.
تاخیر بیمه ها در پرداخت مطالبات آزمایشگاه های تشخیص پزشکی، باعث شده این مراکز تا مرز ورشکستگی پیش بروند چراکه آزمایشگاه های تشخیص پزشکی موسساتی هستند که با مولفه های دستگاه و تجهیزات، کیت و مواد مصرفی و نیروی انسانی جهت ارائه خدمات آزمایشگاهی روبرو هستند و تمامی این عوامل نیاز به پرداخت هزینه های به روز دارد. اما حدود ۱۳ ماه است که بیمه ها مطالبات آزمایشگاهیان را پرداخت نکرده اند و این امر سبب شده تا آزمایشگاه ها از لحاظ اقتصادی بسیار ناتوان شوند.
افزایش قیمت ارز و از طرفی عدم پرداخت به موقع بدهی سازمان تامین اجتماعی سبب شده تا آزمایشگاه ها در معرض تعطیلی و ورشکستگی قرار گیرند چراکه تجهیزات و کیت های آزمایشگاهی به علت وارداتی بودن وابستگی فراوانی به قیمت ارز و دلا ...

[ مشاهده متن کامل اعتراض جامعه آزمایشگاهی به سازمان تامین اجتماعی خبرگزاری مهر ]