افتتاح 5 طرح درمانی آذربایجان غربی در سفر رییس جمهوری

دریافت خبر : یکشنبه ۲۷ آبان ۱۳۹۷ ساعت ۱۸:۳