توجه به پدافند غیرعامل از ضروریات کار مدیران است

دریافت خبر : چهارشنبه ۲۳ آبان ۱۳۹۷ ساعت ۲۳:۵
توجه به پدافند غیرعامل از ضروریات کار مدیران است

به گزارش خبرگزاری مهر ، رضا رجب زاده در گردهمایی شهرداران خراسان شمالی اظهار کرد: ۸۰ درصد جمعیت خراسان شمالی در سه شهرستان این استان متمرکز شده اند که اهمیت این حوزه را نشان می دهد همچنین توجه به پدافند غیرعامل در اسناد آمایش کشور نشان می دهد که این مبحث باید و شاید اجرایی نشده است .
رجب زاده بزرگ ترین ارمغان حضور اجتماع را ایجاد امنیت در شهرها ذکر کرد و افزود: دفاع نظامی و غیر نظامی از شهرها حائز اهمیت بوده و طبیعی است که این حوزه نیازمند برنامه ریزی و مدیریت باشد .
وی تصریح کرد: ذات کار حوزه پدافند غیرعامل می طلبد تا این حوزه در زیر مجموعه معاونت عمرانی باشد که امیدواریم این جانمایی مورد بازنگری قرار گیرد .
وی بیان کرد: یک درصد از اعتبارات تملک دارایی مختص حوزه پدافند غیرعامل است اما اگر می بینیم این کار تاکنون به خوبی محقق نشده باید دلایل عدم اجرا و تحقق آن مورد بررسی قرار گیرد .
معاون امور شهری سازمان پدافند غیر عامل کشور نیز در این جلسه گفت: پدافند غیرعامل شهری صرف نظر از مفاهیم و تعاریف موجود از سالیان گذشته در فرهنگ شهری ما بروز و ظهور داشته، بنابراین مفهوم جدیدی تلقی ...

[ مشاهده متن کامل توجه به پدافند غیرعامل از ضروریات کار مدیران است خبرگزاری مهر ]