مدیریت مسائل اجتماعی قبل از بحرانی شدن

روزنامه ایران پنج شنبه ۲۱ شهریور ۱۳۹۸ ساعت ۰:۳۲

گروه اجتماعی/ مسائل اجتماعی همواره جزء جدایی ناپذیر جوامع بشری است اما چه می شود که یک مسأله اجتماعی با تغییر رویکرد از شکلی به شکل دیگر درآمده و به بحران اجتماعی تبدیل می شود. هرچند جامعه شناسان معتقدند بین مسائل اجتماعی و بحران اجتماعی تفاوت هایی اساسی باید قائل شد. اما به دلایل مختلفی مرز این دو پدیده اجتماعی در کشور به درستی تفکیک نمی شود آنها بر این باورند که با درک و شناخت نیازهای جامعه در ابعاد مختلف و تصمیم گیری، کنترل و هدایت بموقع این دست مسائل می توان از گسترش و حاد شدن مسائل اجتماعی به سمت بحرانی شدن جلوگیری کرد. البته برخی دیگر از جامعه شناسان نیز معتقدند برخی از مسائل اجتماعی در قالب های صنفی، رفاهی، معیشتی و... بوده و به هیچ وجه نمی توان از منظر سیاسی به آن نگاه کرد لذا هرچند منتقدان اظهار می دارند بحران های اجتماعی حاصل عملکرد یک دولت است ولی واقعیت های اجتماعی این موضوع را رد کرده و آن را تنها به عملکرد دولت منتسب نمی کنند بلکه حل این مسائل را در گرو توجه و تأمل و فهم و درک همه اجزای جامعه می دانند. در ذیل برخی از جامعه شناسان و فعالان اجتماعی از راهکارهای حل مسائل اجتماعی و جلوگیری و تبدیل آن به بحران می گویند:
برخی با واقعیت های اجتماعی شوخی می کنند
صادق زیبا کلام
 استاد دانشگاه
مسئولان جامعه باید واقعیت های اجتماعی را ببینند. متأسفانه مشکل بزرگ ما در کشور این است که برخی از مسئولان نمی خواهند قبول کنند که جوانان مشکلات و مطالبات اجتماعی دارند. جوانان ما نارضایتی های اجتماعی، سیاسی و اقتصادی انباشته شده ای دارند که به هیچ عنوان هم دیده نشده است.
اگر آنها واقعیت های اجتماعی مردم و مطالبات آنها را ببینند ...

هر کدام از تگ‌های فوق را که مناسب این خبر نمی‌دانید، بازدن x آن را حذف کنید. از همکاری شما سپاسگزاریم.
سرخط اخبار