در این روز های سخت کنار هم باشیم

دریافت خبر : یکشنبه ۲۷ آبان ۱۳۹۷ ساعت ۰:۴۸
در این روز های سخت کنار هم باشیم

محمد آقازاده
روزنامه نگار
ساعت دو تا چهار روز جمعه در بیمارستان سینا جمع شدیم تا جشن تولدی برای احمدرضا دالوند بگیریم. او شصت ساله شد و همه به یاد داریم او در تاریخ مطبوعات و هنر جایگاه خاص خود را دارد. بیماری او تلخ مان می کند و تولد او شاد. باید تدبیری اندیشید که روزنامه نگاران در مشکلات احساس تنهایی نکنند و این وظیفه تک تک ماست. اما در حاشیه این مراسم دوستان می گفتند وضع مالی مؤسسات بزرگ رسانه ای خوب نیست. این روزها که روزنامه ها در بحرانند باید چاره ای اندیشید تا این مشکلات سرنوشت روزنامه ها و مجله ها را به کوچه بن بست نرساند. عباس یاری یکی از سردبیران مجله فیلم که در جشن همراهمان بود با تلخی خبر داد که شماره ویژه پاییز این مجله را در نمی آورد، می گفت قیمت کاغذ از خط قرمز همه ناشران گذشته است. باور دارم می توان با هم اندیشی این بحران سخت را پشت سر گذاشت. همکارانی که دستمزدشان را نگرفته اند چه روزهای دشواری را تحمل می کنند. باید فکری کرد. اگر همه من های جدا افتاده ما شوند، آنها که کلمات و جمله هایشان مخاطب دارد باید با مردم سخن بگویند و از آنها بخواهند چراغ رسانه ها خاموش نشود ...

[ مشاهده متن کامل در این روز های سخت کنار هم باشیم روزنامه ایران ]