ظریف کجا را نشانه گرفته است؟

دریافت خبر : شنبه ۲۶ آبان ۱۳۹۷ ساعت ۹:۳۰
این بار اما موضوع جدی تر است دیگر حساب حرف نیست پای قانون است که به میان آمده و شاید همین موضوع باعث شده است که 28 ماه لوایح چهارگانه دولت که به لوایح مربوط به FATF معروف شده است هر روز با یک سنگ جدید مواجه شود در حالی که این لوایح قرار بود به کمک برجام بیاید و چرخ اقتصاد را به حرکت در بیاورد اما نتیجه اش تا امروز تبدیل شده است سرگردانی بر سر یک تصمیم.

«خیلی ها از پولشویی منفعت می برند و آنجاهایی که هزاران میلیارد پولشویی انجام می دهند حتما آنقدر توان مالی دارند که ده ها یا صدها میلیارد هزینه تبلیغات و فضاسازی در کشور علیه قوانین ضدپولشویی ایجاد کنند.»
به گزارش اعتماد، همین چند جمله محمدجواد ظریف کافی بود تا ماشین تبلیغات علیه او راه بیفتد و انگشت اتهام به سمتش نشانه برود. البته این اولین بار نبود که تا اسمی از پولشویی به میان می آید برخی اینچنین آشفته می شوند. روزهای آخر سال 93 بود که رحمانی فضلی، وزیر کشور از ورود پول های کثیف به حوزه سیاست و انتخابات گفت و به دنبال آن غوغایی به پا شد؛ نهایتا کار به مجلس نهم رسید و همان جا بود که وزیر مجبور شد عقب نشینی کند.
این بار اما موضوع جدی تر است دیگر حساب حرف نیست پای قانون است که به میان آمده و شاید همین موضوع باعث شده است که 28 ماه لوایح چهارگانه دولت که به لوایح مربوط به FATF معروف شده است هر روز با یک سنگ جدید مواجه شود در حالی که این لوایح قرار بود به کمک برجام بیاید و چرخ اقتصاد را به حرکت در بیاورد اما نتیجه اش تا امروز تبدیل شده است سرگردانی بر سر یک تصمیم.
سوال اینجاست اگر ...

[ مشاهده متن کامل ظریف کجا را نشانه گرفته است؟ فرارو ]