هزینه هر ویلچر معادل حقوق دو ماه یک کارگر است

دریافت خبر : شنبه ۲۵ اسفند ۱۳۹۷ ساعت ۰:۳۴
هزینه هر ویلچر معادل حقوق دو ماه یک کارگر است

الهه زارعی
خبرنگار
در ماه های اخیر تأثیرات تحریم های امریکا علیه ایران و افزایش نرخ ارز مشکلات زیادی برای معلولان ایجاد کرده است به نحوی که زندگی برخی از آنها به دلیل افزایش قیمت وسایل و تجهیزات مورد نیاز، بویژه تهیه ویلچر با دشواری هایی مواجه شده که ضروری است مسئولان بهزیستی برای حل این مشکلات اقدامات اساسی انجام دهند چراکه خیلی از معلولان در صورت نداشتن این وسیله زندگی روزمره شان از روال عادی خارج می شود.
حسین نحوی نژاد، معاون توانبخشی سازمان بهزیستی کشور در گفت و گو با «ایران» می گوید: درباره پشت نوبتی های دریافت ویلچر این نگرانی وجود ندارد که این افراد مدت طولانی در صف انتظار باشند، معلولی در کشور وجود ندارد که برای دریافت ویلچر یک سال در نوبت بوده باشد و تعداد 17 هزار پشت نوبتی دریافت ویلچر هم مقطعی است.
نحوی نژاد می افزاید: احتمال دارد روند بررسی در کمیسیون و خرید ویلچر چندماه طول بکشد، اما چشم انتظاری در صف دریافت ویلچر یک سال زمان نمی برد مگر اینکه استانی برای خرید با مشکل مواجه شده باشد یا اینکه کوتاهی از جانب یکی از مدیران استان رخ داده باشد. معاون توانبخشی سازمان ...

[ مشاهده متن کامل هزینه هر ویلچر معادل حقوق دو ماه یک کارگر است روزنامه ایران ]