روحانی اول اردیبهشت ماه به لرستان سفر می کند

پارسینه پنج شنبه ۲۹ فروردین ۱۳۹۸ ساعت ۱۷:۲۷
مدیرکل روابط عمو می استانداری لرستان از سفر رئیس جمهور به منظور بازدید از مناطق سیل زده لرستان خبر داد.

رشیدی نیا مدیرکل روابط عمومی استانداری لرستان، گفت: رییس جمهوربه منظور بازدید از مناطق سیل زده لرستان و آشنایی با مشکلات سیل زدگان و جریان قرار گرفتن خدمات انجام شد ه. شنبه اول اردیبهشت ماه به لرستا ن. سفر می کند.