اطلاعات مربوط به بودجه به طور قابل فهم برای همگان ارائه شود

روزنامه مردم سالاری یکشنبه ۲۳ دی ۱۳۹۷ ساعت ۰:۱۳

یک حقوقدان گفت: به نظر می رسد در کلیه مراحل تصویب بودجه باید اطلاعات مربوطه به طور تفصیلی و به نحوی که برای همگان، قابل فهم باشد به مردم ارائه شود.
بهمن کشاورز در گفت وگو با ایسنا، درباره حق شهروندان بر آگاهی از بودجه کشور، اظهار کرد: اینجانب متخصص امور اقتصادی و مالیه نیستم و آنچه عرض می کنم در محدوده آگاهی ها و در عین حال توقعات هر شهروند عادی است. تقریباً تردیدی نیست که همه مردم از خرد و کلان و سطحی از تحصیلات و سواد به این مسأله توجه دارند که کشور متعلق به آن هاست و کارگزاران و دولتمردان از صدر تا ذیل خادم و در استخدام آنان هستند؛ بنابراین بی گمان همه کم و بیش بر این عقیده هستند که درآمدهای کشور مال آن ها، نحوه هزینه کردنش مربوط به آن ها و اطلاعات راجع به این امر، اطلاعاتی است که باید بدون هیچ پرده پوشی در اختیار آن ها باشد.
وی تصریح کرد: به نظر می رسد در کلیه مراحل تصویب بودجه باید اطلاعات مربوطه به طور تفصیلی و به نحوی که برای همگان، حتی افرادی امثال بنده قابل فهم باشد به مردم ارایه شود. البته این کاری است که دیده ام برخی جراید با تنظیم جدول ها و منحنی ها و استفاده از چاپ چند رنگ انجام می دهند که سعی شان مشکور است، اما پس از تصویب نهایی قانون بودجه نیز باید مفاد آن به طور تحلیلی و با آسان سازی و ساده سازی مفاهیم در اختیار مردم قرار گیرد.
وی افزود: در عین حال افرادی که علاقه بیشتری دارند حق دارند به استناد قانون گردش آزاد اطلاعات، در زمینه هر یک از ارقام و اعداد از سازمان برنامه و بودجه یا سازمانی که بودجه به آن تخصیص داده شده –نه فقط در زمان انتشار متن نهایی قانون، بلکه تا پایان اجرای قانون بودجه- کسب اطلاع کنند ...

سرخط اخبار