توزیع اعلامیه «توطئه خائنانه» در نقاطی از تهران

مشرق نیوز شنبه ۲۲ دی ۱۳۹۷ ساعت ۹:۳۴
این موضوع پس از توزیع اعلامیه ها و افشای سخنان شاه در مکاتبات ساواک تکذیب شد و آن را ساختگی خواندند. با ادله موجود در مستندات امکان ساختگی بودن آن ضعیف است.

به گزارش مشرق ، روز ۲۱ دیماه ۵۷ اعلامیه ای تحت عنوان «توطئه خائنانه شاه جلاد را فاش می کنیم» در نقاطی از تهران پخش گردیده است.
در اعلامیه مذکور عنوان شده:
هموطنان چند روز پیش شاه با تشکیل جلسه ای از سران ارتش مزدور درباره سرکوبی ملت شریف و مبارز ما، توطئه ای ترتیب داده و سخنانی که در این زمینه رانده است، اینک ارتش آزادیبخش ملت ایران متن آنرا از روی نوار رونویسی کرده که خلاصه آن بشرح زیر است:
سپس به نقل از اعلیحضرت همایون شاهنشاه آریامهر مطالبی تحریک آمیز عنوان شده است.
ارزیابی خبر:
انتشار و توزیع اعلامیه با متن بالا صحت دارد.
اقدامات انجام شده:
مراتب به نخست وزیری اعلام گردیده است.
مذاکره نمایند.
بیشتر بخوانیم:
این موضوع پس از توزیع اعلامیه ها و افشای سخنان شاه در مکاتبات ساواک تکذیب شد و آن را ساختگی خواندند. با ادله موجود در مستندات امکان ساختگی بودن آن ضعیف است. اگر واقعی بودن این سخنرانی را بپذیریم باید گفت که سخنرانی کوتاه محمدرضا پهلوی در جمع امرای ارتش شاهنشاهی و احتمالاً چند دولت مرد بلندپایه دیگر است. سخنان شمرده و با تانی محمدرضا پهلوی محزون و خسته حدود ۱۵ دقیقه از یک روی این نوار یک ساعته را پر کرده بود. لحن وی در پایان سخنان به نحوی است که شنونده را منتظر ادامه آن نگه می دارد؛ اما صدایی در پی نیست و بقیه نوار خالی است. روشن است که شاه در این جلسه غیر علنی و بلکه سری برای مخاطبان بسیار محدود سخن گفته است. مکان برپایی این جلسه معلوم نیست اما می توان زمان احتمالی آن را حدس زد. آنچه از فحوای سخنان شاه بدست می آید این است که وی پس از حادثه لویزان در ۲۰ آذر ۵۷ و حمله تعدادی نظامی از جان گذشته به ...

سرخط اخبار