ممنوعیت استعمال دخانیات و قلیان در قهوه خانه ها آزاد می شود

دریافت خبر : یکشنبه ۱ بهمن ۱۳۹۶ ساعت ۱۸:۱۷
ممنوعیت استعمال دخانیات و قلیان در قهوه خانه ها آزاد می شود

نمایندگان مجلس شورای اسلامی در نشست علنی امروز یکشنبه اول بهمن پارلمان با بررسی طرح استفساریه تبصره یک ماده 13 قانون جامع کنترل و مبارزه ملی با دخانیات به صورت یک فوریتی موافقت کردند؛ در صورت تصویب نهایی این طرح، قهوه خانه ها از فهرست اماکن عمومی مشمول ممنوعیت مصرف دخانیات خارج می شود.
به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری آنا، در این استفساریه پرسیده شده است که آیا اماکن عمومی ذکر شده در تبصره یک ماده 13 قانون جامع کنترل و مبارزه ملی با دخانیات مصوب 15 شهریور 1385 شامل قهوه خانه ها و قهوه خانه های سنتی و اتاق های استعمال دخانیات مستقر در فرودگاه ها و پایانه های مسافربری می شود؟
در پاسخ به این استفساریه در طرح آمده است:
«خیر، اماکن عمومی مذکور در تبصره یک ماده 13 قانون جامع کنترل و مبارزه ملی با دخانیات شامل قهوه خانه ها و قهوه خانه های سنتی و اتاق های استعمال دخانیات مستقر در فرودگاه ها و در پایانه های مسافربری نمی شود.»
در مقدمه ای که به عنوان دلایل توجیهی در ابتدای طرح آمده عنوان شده است که از آنجا که مصرف قلیان در اماکنی به نام قهوه خانه مرسوم بوده و این واحدهای صنفی بیش از ده ها سا ...

[ مشاهده متن کامل ممنوعیت استعمال دخانیات و قلیان در قهوه خانه ها آزاد می شود خبرگزاری آنا ]