برف بهاری در روستای فیلبند از توابع بخش بندپی غربی بابل

خزرنما جمعه ۶ اردیبهشت ۱۳۹۸ ساعت ۳:۵۳