برنج تراریخته هندی و پاکستانی در بازار نداریم

دریافت خبر : چهارشنبه ۳۰ خرداد ۱۳۹۷ ساعت ۱۰:۱۲
برنج تراریخته هندی و پاکستانی در بازار نداریم
زارع گفت: تاکنون مورد مشکوکی از بیماری در اثر مصرف محصولات تراریخته مشاهده نشده است.

ایران اکونومیست - به گزارش ایران اکونومیست، بهاره زارع کارشناس ارشد ژنتیک مولکولی و عضو پژوهشگاه ملی مهندسی ژنتیک و زیست فناوری با بیان اینکه تاکنون مورد مشکوکی از بیماری در اثر مصرف محصولات تراریخته مشاهده نشده است،گفت: در آمریکا نزدیک به سی سال از مصرف کشت و مصرف محصولات تراریخته می گذرد و این کشور 72 میلیون هکتار زیر کشت محصولات تراریخته دارد، آزمایشات زیادی نیز انجام شده اما تا به حال مورد بیماری در اثر مصرف محصولات تراریخته مشاهده نشده است.
زارع اظهار کرد: درون سلول گیاه ده ها هزار ژنوم قرار دارد که داخل هر ژنوم ده ها هزار ژن وجود دارد، درحال حاضر علم ژنتیک این پتانسیل را ندارد که تمام ژن های گیاه را بررسی کند.
وی در ادامه گفت: برای حل این موضوع در ایران ، تصمیم گرفته شده است که محصولات تراریخته ای وارد ایران شود که به مصرف مردم همان کشور رسیده باشد.
این پژوهشگر ، پژوهشگاه ملی مهندسی ژنتیک و زیست فناوری در خصوص برنج های هندی و پاکستانی تراریخته در بازار کشور گفت: این مسائل شایعه است و این کشور ها تا به حال برنج تراریخته کشت نکرده اند ؛ پیش از این نیز سفیر هند این موضو ...

[ مشاهده متن کامل برنج تراریخته هندی و پاکستانی در بازار نداریم ایران اکونومیست ]