هر روز یک لیوان آب هندوانه بخورید!

دریافت خبر : یکشنبه ۳ تیر ۱۳۹۷ ساعت ۱۰:۵

بدانید گرما و خستگی به شدت بر روی اعصاب تأثیر می گذارند و اگر در تابستان زود عصبی می شوید هر روز یک لیوان آب هندوانه بخورید!

[ مشاهده متن کامل هر روز یک لیوان آب هندوانه بخورید! تبیان ]