بررسی عوامل مؤثر بر پیشگیری اجتماعی از جرم سرقت منازل

دریافت خبر : شنبه 01 اردیبهشت 1397 ساعت 6:28
بررسی عوامل مؤثر بر پیشگیری اجتماعی از جرم سرقت منازل
هدف اصلی این پژوهش، بررسی تأثیر عوامل مؤثر بر پیشگیری اجتماعی از جرم سرقت منازل شهرستان کرمانشاه در سال 1395 است.

چکیده مقاله:
مقدمه: عوامل متعددی در پیشگیری اجتماعی از جرم، به ویژه سرقت منازل تأثیر دارد. بر این اساس، هدف اصلی این پژوهش، بررسی تأثیر عوامل مؤثر بر پیشگیری اجتماعی از جرم سرقت منازل شهرستان کرمانشاه در سال 1395 است. روش: در این پژوهش از روش توصیفی- تحلیلی استفاده شد. جامعه آماری این پژوهش را کارشناسان پلیس پیشگیری، رؤسای کلانتری ها و جانشینان آنان در کرمانشاه به تعداد 400 نفر و حجم نمونه پژوهش با استفاده از فرمول کوکران 73 نفر استخراج گردید. روایی پژوهش به شیوه روایی محتوای و پایایی پرسشنامه با بهره گیری از ضریب آلفای کرونباخ برابر 0/825 می باشد. در نهایت، به کمک آزمون t یافته های پژوهش مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. یافته ها: نتایج حاصل از آزمون t تک نمونه نشان می دهد میانگین تأثیر متغیرهای مستقل شامل نگهبان محله3/96، اطلاع رسانی پلیس در آگاه سازی مردم 4/25، سازماندهی کسبه و بازاریان عمومی 3/99، ساخت وساز مناسب کوچه و محله 3/98، پلیس افتخاری3/98 و فعالیت نهادهای مدنی4/84 بر پیشگیری اجتماعی از سرقت منازل تأثیر دارند. همچنین، نتایج نشان می دهد تأثیر شش متغیر نگهبان محله، اطلاع رسانی پلیس با آگاه سازی مردم، ساماندهی کسبه و بازاریان، ساخت وساز مناسب کوچه و محله، پلیس افتخاری و فعالیت نهادهای مدنی بر پیشگیری اجتماعی از سرقت تأثیر معناداری دارند. نتیجه گیری: به طور کلی، می توان گفت رویکرد پیشگیری اجتماعی از جرم زمانی صورت میگیرد که تمامی کنشگران غیررسمی و رسمی دخیل در زمینه پیشگیری اجتماعی از جرم به تعامل با یکدیگر دست یابند. به عبارتی، در کنار عملکرد و اقدامات نهادهای انتظامی مردم و نهادهای مدنی نقش مشارکتی داشته ...

اخبار پیشنهادی:
loading
 •   
 • به اشتراک گذاری :
 • facebook
 •  
 • twitter
 •  
 • کلوب
 •  
 • فیس نما
 •  
 • لینکیداین
 •  
 • googleplus
 •  
 • googleplus
 •  
 • telegram
اشتراک در خبرنامه تی نیوز

با عضویت در خبرنامه تی نیوز می توانید روزانه خبرهای روز را در ایمیل خود مشاهده کنید

@