انتشار تصاویر افسران اطلاعاتی سیا توسط وزارت اطلاعات

الف دوشنبه ۳۱ تیر ۱۳۹۸ ساعت ۱۲:۱۸
وزارت اطلاعات تصاویر برخی افسران سازمان جاسوسی آمریکا را منتشر کرد. وزارت اطلاعات صبح امروز در نشست خبری مدیرکل ضدجاسوسی این وزارتخانه سی دی حاوی تصاویر افسران سازمان اطلاعات آمریکا را در اختیار رسانه ها قرار داد. در این تصاویر این افسران در تماس با جاسوسان خود در ایران هستند.
سرخط اخبار