دکتر سورنا ستاری - معاونت علمی و فناوری رئیس جمهور

دریافت خبر : پنج شنبه ۲۶ مهر ۱۳۹۷ ساعت ۳:۲